1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Tp đà Nẵng, ngày 08/07, Giá 0 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, ngày 04/07, Giá 790,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Hải Phòng - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 20/09, Giá 0 vnđ. Xem chi tiết