1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Qui Nhơn, ngày 31/05, Giá 1,020,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Qui Nhơn, ngày 01/06, Giá 750,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Qui Nhơn, ngày 31/05, Giá 1,020,000 vnđ. Xem chi tiết