1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc, ngày 12/09, Giá 0 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 01/09, Giá 1,030,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Khứ Hồi Thành Phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, ngày 06/10, Giá 599,000 vnđ. Xem chi tiết