1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Tam Kỳ - Chu Lai, ngày 16/06, Giá 319,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, ngày 26/06, Giá 989,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Phú Quốc, ngày 16/06, Giá 508,000 vnđ. Xem chi tiết