1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 10/10, Giá 408,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Thành Phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, ngày 10/11, Giá 199,000 vnđ. Xem chi tiết
1 phút trước: Khách đặt 1 vé máy bay Một Chiều Hà Nội - điện Biên Phủ, ngày 06/10, Giá 519,000 vnđ. Xem chi tiết